ponedeljek, 13. junij 2011

IN Manifesto (prosto po F.Nietzscheju in I. Rainer)


O smiselnosti pisanja dramskih (shizo)analiz  

Ne izključni obravnavi slovenskih tekstov slovenskih avtorjev izključno zaradi njihovega slovenskega pedigreja. Mi nismo TSD (Teden slovenske drame).
Ja kvaliteti, ja intenziteti.  
Ne pisavi izključno po naročilu in brez vsake notranje nuje. Niso analize pri nas naročene, analize same zahtevajo analizo.  "Samo da se piše. Iz sebe, za sebe… » (Samo P. Strelec)
Ja dramatiki, ki se samoanalizira. Ja teoriji, ki je dramatična. Ja teoraksi!
Ne ustavljamo se ob že prežvečenih, ob že razposlanih, ob že igranih, ob že prodanih. Za to nimamo želodca, niti honorarja.
Ja malim, a velikim. Ja deleuzijanski manjšinski literaturi. Ja izumljanju jezika.
Ne povzdigovanju naključno pobranega. Ne arbitrarnosti. Ne samo da je.
Ja inovaciji. Ja restavraciji.
Ne stagnaciji.
Ja sovpadanju nasprotij. Mlademu in staremu. Kladivu in nakovalu.
Ne korektnosti in ovinkom in leporečenju.
Ja neustaljenim formam. Ja ustaljenim formam. Samo nobenega ne, prosim.
Ne šolskosti in pravilom in ravnilom in omejitvam diskurza.
Ja s Foucaultom.
Ne analitičnosti in simplifikaciji.
Ja shizoanalizi. Ja kompleksifikaciji: »k procesualnemu  bogatenju, h konsistenci njenih virtualnih linij bifurkacije in diferenciacije, na kratko: k (lastni) ontološki heterogenosti.« (Deleuze: Citirano in prevedeno po: Guattari, Felix: Chaosmosis,1995. Glej tudi to.)
Ne oponiranju. Ne šikaniranju. Ne blefiranju.
Ja argumentiranju.
Ne sodbi. Ne vojni. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne.
Ja boju.
Ne?
Ja.
 (Ne-do-)končna bilanca: NE: 28x   JA: 28X. Neodločeno.
Torej ja IN ne. Torej IN kladivo IN poezija. Torej celo IN kladivo IN vlak IN poezija. IN tako dalje...

(Blogala PiJA)

Ni komentarjev:

Objava komentarja